IV. Nyugati városrészek

A Nyugati városrészek célterület keleti határát a Magyarürögi út és vízfolyás jelenti, déli végpontját a Pécs-Budapest vasútvonal határozza meg és a 6-os út, északról a Mecsek lankái jelentik terjeszkedésének korlátját, míg nyugati vége a város közigazgatási határa. A célterületet a következő városrészek alkotják az ITS meghatározása alapján: Újmecsekalja, Rácváros, Szentkút, Kismélyvölgy, Ürög, Szentmiklós, Patacs, Zsebedomb, Fogadó, Bolgárkert, Nyugati ipari út.

Újmecsekalját kivéve a városrész sok évszázadon át nem képezte Pécs szerves részét, területén önálló funkcióval rendelkező települések működtek, ebből kifolyólag a városrész szerkezete meglehetősen vegyes. A területet kettéosztja a 6-os számú főút, melytől délre található az ún. Bolgárkert terület. Az egykor kertészeteknek helyt adó településrész ma a város egyik ipari és kereskedelmi zónája, hiszen itt található a hiper – és szupermarketek jelentős része. A főúttól északra található a város egyik legdinamikusabban fejlődő zónája, Rácváros, Patacs, és Magyarürög nyugati része, mely területen gombamód szaporodnak az új építésű társas és családi házak, melynek köszönhetően a városrész vált Pécs legfiatalabb lakónépességgel rendelkező zónájává. A területen egyre nyugatabbra haladva megváltozik a városrész képe, hiszen a családi házakat felváltják a kisméretű hétvégi házak, és egyre nagyobb méretű kertek, szőlők. A városrész elérhetősége kiváló, hiszen önálló buszpályaudvarral rendelkezik, területéről elkerülőúton az autópálya is könnyedén elérhető.

Tekintettel arra, hogy a városrész nagy része újonnan beépült, így jelentős méretű közterülettel nem rendelkezik, mely kapcsán a közösség bevonásával közösségi terek létrehozása az elkövetkező időszak egyik legfontosabb tennivalója. A városrészben a társadalmi aktivitás az elmúlt években indult meg, a cél, hogy a kezdeti aktivitás kitartson és segítségével a helyi közösség tovább fejlődjön. A közösségek tevékenységét az egyetlen tér a városrész elöregedett művelődési háza szolgálja.

A célterületnek lakossága majdnem eléri a 11.000 főt, a népesség 98,6%-a a 6-os úttól északra fekvő településrészekben él. A városrész lakói elsősorban a tehetősebb rétegekből kerülnek ki, az itt élők nagy része aktívkorú, akiknek aránya átlagosan 69,24%. A legmagasabb arányban Kismélyvölgyben laknak aktív korúak, ahol a népesség több mint háromnegyede tartozik e korosztályba. A népsűrűség Újmecsekalján a legmagasabb a panelházas lakóterületeinek köszönhetően, a teljes célterületet tekintve 1.114 fő/km2 az átlagos népsűrűség. Újmecsekalján az öregedési index 2,7 értékű, viszont a jelenleg felkapott városrészekben, mint például Szentkút, Kismélyvölgy Szentmiklós, Patacs a fiatalabb és képzettebb korosztály telepedett le, itt az öregedési index jóval alacsonyabb (0,6-0,8 közötti).